top of page
20221014_170741.JPG

Markberedning

När det gäller plantering, frösådd och naturlig föryngring är markberedning en effektiv och oftast nödvändig åtgärd för att uppnå ett bra föryngringsresultat.En korrekt utförd markberedning ger:

*  Mindre risk för snytbaggeangrepp

*  Mindre vegetationskonkurrens

​*  Högre marktemperatur

​*  Jämnare fuktighet

*  Mindre frostrisk

*  Bättre näringstillgång

bottom of page